Hospitals start with: A B C D E F G H I J K L M N P R S T W Y

Israel Hospital Directory - E

E.M.A Medical Center

11 Tarzav Street,Holon,58312

Edith Wolfson Medical Center

62 HaLohamim Street,P.O. Box 5,Holon,58100

Ein Tal Eye Center

17 Brandeis Street,Tel Aviv,62001

Elisha Hospital

12 Yair Katz,Haifa,34636

Elkuds - Maternity Hospital

Samiramis,Jerusalem,91017

Emek Izrael Sick Fund Hospital

Ha'emek Medical Center,Afula,18280